Suldrup – Hjedsbæk Vandværk

Amba

Vandværket

 

Forside

 

Ledningsnet

 

Suldrup – Hjedsbæk Vandværk forsyner 747 forbrugere, der fordeler sig således:

 

Hustande i parcelhuse

650

Husstande i etageejendomme

49

Landbrugsejendomme

16

Fritidshuse

0

Gartnerier

0

Andre erhvervsvirksomheder

23

Institutioner

5

Hoteller + campingpladser o.l.

4