Suldrup – Hjedsbæk Vandværk

Amba

Kontrol af vandmålere

 

Forside

 

Meddelelser

 

 

 

 

 

Kontrol af vandmålere.

 

Ny lov gør, at alle vandværker, med jævne mellemrum, skal foretage kontrol af vandmålerne. Dette sker for at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt.

 

Senest hvert 8. år udtages de enkelte målere, hvorefter de kontrolleres på et akkrediteret målerlaboratorium. Overholder et parti vandmålere ikke kravene, skal hele partiet udskiftes inden for et år.

Yderligere information om kontrolsystemet, kan fås hos det lokale vandværk.

 

NB. Vandværket opfordrer sine forbrugere til at kontrollere sine målere (el – vand – varme m.m.) minimum en gang om måneden. Opdager man uregelmæssigheder i forbruget, kontaktes det lokale forsyningsselskab.